Foreningsinfo

Foreningen Kunst i Torup driver Kældergalleriet med forskellige udstillinger i løbet af året. En gruppe aktive medlemmer 'Liv i Kældergalleriet' har i tidens løb arrangeret kunstnersamtaler, foredrag, workshops, croquis mv. Den årlige medlemsudstilling er et tilbud til alle medlemmer om at udstille.

Foreningens formål er '.. at støtte og udstille kunst og kunsthåndværk i Kældergalleriet samt lave arrangementer i form af foredrag, film og andre tiltag for at fremme interessen for kunst generelt.' Læs vedtægterne.

Generalforsamling afholdes i første kvartal. 

Indmeldelse:
1) Send en mail til info@kunstitorup.dk med navn, adresse og tlf.nr.
2) Indsæt kontingent 150 kr. på foreningens konto i Sparekassen Sjælland-Fyn 0553-105658 (husk navn på indbetaling) - eller benyt vores Mobile Pay: 694406.

Årsberetninger læs her:  2014   2015   2016   2017   2018   2019  2020  2021  2022

Bestyrelsen 2023: Kit Feilberg, Mette Philipsen, Jytte Strøm (formand), Karin Ifanger og Eva Fog (kasserer).

Suppleant: Ulla Sandøe Hildebrandt.

Foto fra medlemsudstilling 2023: